Ban Quản lý Di tích Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức

11/11/2015

Ban Quản lý Di tích Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chứcBan Quản lý Di tích Bến Tre trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức với yêu cầu vị trí việc làm như sau:

       I.  Vị trí, số lượng tuyển dụng:

           – 02 viên chức (Nam ) thuyết minh tại các di tích do Ban Quản lý Di tích trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

           – 01 viên chức thống kê, kế hoạch, văn thư, lưu trữ và thực hiện một số công việc khác theo sự bố trí của lãnh đạo.

      II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

            Người đăng kí dự tuyển phải có đầy đủ các điều kiện sau:

           – Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi đầy đủ, không có dị tật về thể hình, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre.

           – Tuổi đời từ 22 đến 28 tuổi

           – Lý lịch rõ ràng, có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy khám sức khỏe của cơ quan sở Y tế kết luận đủ sức khỏe làm việc, có đơn xác nhận hạnh kiểm của cá nhân nơi cư trú.

           – Về trình độ: đối với viên chức thuyết minh có trình độ từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành: Việt Nam học, Văn hóa học, Hướng dẫn viên Du lịch, Ngữ văn… có khả năng diễn đạt thuyết minh, có ngoại hình phù hợp với nhân viên thuyết minh. Đối với viên chức thống kê, kế hoạch, văn thư, lưu trữ có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành Văn thư lưu trữ, quản lý hành chính.

    III. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

           – Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu quy định );

           – Sơ yếu lý lịch tự thuật ( dán ảnh 4×6 ), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           – Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập;

           – Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           – Bản sao hộ khẩu;

           – Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ người dự tuyển và 02 ảnh 4×6.

   IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

           – Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/11/2015

            – Địa điểm: Ban Quản lý Di tích Bến Tre, Số 88/1- Đường 30/4 – Phường 4 – Thành phố Bến Tre hoặc liên hệ điện thoại số: 0986861332 gặp Cẩm Vân.

        Nay Ban Quản lý Di tích Bến Tre thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được biết để đăng ký tuyển dụng.