Ban quản lý các dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng

28/08/2017

Ban quản lý các dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng như sau:

scan0152

Nguồn tin: camle.danang.gov.vn