Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

08/10/2018

Thực hiện theo kế hoạch của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế (viết tắt là Ban QLĐTXD) về việc xét tuyển viên chức, Ban QLĐTXD có nhu cầu xét tuyển viên chức như sau:

1.Chỉ tiêu19, trong đó:

a. Chuyên viên Quản lý Dự án

– Tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng; Kiến trúc; Vật lý kỹ thuật y sinh; Điện tử y sinh; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật trang thiết bị y tế; Điện-điện tử; Môi trường: 11

– Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính ngân hàng; Luật; Kinh tế: 03

b. Chuyên viên Tổ chức Hành chính

Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Luật; Hành chính; Quản lý nhà nước; Kinh tế; Công nghệ thông tin: 03

c. Kế toán viên

Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính -Kế toán: 02

2. Yêu cầu:

– Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Hồ sơ tuyển dụng:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND (căn cước công dân);

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007;

– Trình độ ngoại ngữ: Trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ ngoại ngữ B hoặc A2 trở lên) ;

– Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn (tương đương chứng chỉ A hoặc B hoặc C cấp trước ngày 10/8/2016).

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang kí hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển;

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4. Cách tính điểm

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểmbảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, b, d.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và d.

5. Điều kiện trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn) cao hơn là người trúng tuyển.

c)Nếu người có điểmsát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

d)Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm c thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

e)Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

6. Thời gian nhận hồ sơ:từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 06/11/2018  (Giờ hành chính).

7. Địa điểm nhận hồ sơ:Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế – Số 45 Phùng Hưng, phường 13, quận 5, Tp. HCM. – Điện thoại: 38535314.

*** Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

– Mẫu giấy khám sức khỏe

– Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Nguồn tin: bqldautuxaydung.medinet.gov.vn