Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017

31/03/2017

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01.

2. Vị trí cần tuyển: Chuyên viên thuyết minh di tích.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ra thông báo.

4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai (số 129 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

ĐT: 0613.943.825

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=74803470&doc=jpg2pdf-170410092925&type=d]

Nguồn tin: disandongnai.com