Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

26/08/2017

Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

TT Vị trí

việc làm

Chức danh

nghề nghiệp

cần tuyển

Số

lượng

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ
1 Phòng

Kinh tế

– Kế hoạch

Chuyên viên

(Mã ngạch:

01.003)

03

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế; Xây dựng; Giao thông; Kế toán.

– Có các chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.

– Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch.

2 Phòng

Dự án 1

Chuyên viên

(Mã ngạch:

01.003)

01 – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Xây dựng; Giao thông.

– Có các chứng chỉ Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn giám sát còn hiệu lực.

– Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

3 Phòng

Dự án 2

Chuyên viên

(Mã ngạch:

01.003)

03 – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Xây dựng; Giao thông.

– Có các chứng chỉ Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn giám sát còn hiệu lực.

– Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

4 Phòng

Dự án 3

Chuyên viên

(Mã ngạch:

01.003)

03 – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Xây dựng; Giao thông; Kinh tế.

– Có các chứng chỉ Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn giám sát còn hiệu lực.

– Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
III. Điều kiện, thủ tục hồ sơ dự tuyển.
1. Điều kiện:
Người đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án 4 phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển cụ thể như sau:
1.1. Điều kiện chung:
– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.
1.2. Điều kiện cụ thể:
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
– Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế; Xây dựng; Giao thông; Kế toán cụ thể theo bảng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí việc làm quy định ở mục I.
– Có các chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
2. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:
– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33 cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
3. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày 09/08/2017  đến ngày 09/09/2017.
4. Địa điểm thu nhận hồ sơ:
Văn phòng Ban Quản lý dự án 4, Số 45A, đường Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
5.Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo sau.
Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua trung gian; Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại./.

Nguồn tin: duongbo.vn