Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

02/01/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ có thông báo sau.

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hanoi.gov.vn