Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tuyển dụng viên chức năm 2019

11/04/2019

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
– Có văn bẳng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.

II. Số lượng vị trí và tiêu chuẩn tuyển dụng:
– Về trình độ chuyên môn:
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng đồng thời có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
(Với từng vị trí việc làm sẽ có yêu cầu cụ thể về ngành/chuyên ngành, kinh nghiệm công tác dưới đây)
– Số lượng, tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng:
1. Kinh tế, kế hoạch: số lượng 01; yêu cầu: Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Giao thông (Ưu tiên ứng cử viên đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên)
2. Quản lý thực hiện dự án: số lượng 02; yêu cầu: Kỹ sư Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Quản lý đất đai, Quản lý xây dựng (Ưu tiên ứng cử viên có bằng Thạc sỹ; đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên)
3. Kiểm tra, TKBVTC, dự toán công trình, thẩm định HS mời thầu, kết quả đấu thầu: số lượng 01; yêu cầu: Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Giao thông (Ưu tiên ứng cử viên đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên).
4. Lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng: số lượng 01; yêu cầu: Kỹ sư Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông (Ưu tiên ứng cử viên có bằng Thạc sỹ; đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên)
5. Truyền thông, website: số lượng 01; yêu cầu: Công nghệ Thông tin (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên)
6. Trắc địa, khảo sát địa hình địa chất: số lượng 01; yêu cầu: Trắc địa, Khảo sát địa hình, địa chất, quản lý đất đai, quản lý xây dựng (Ưu tiên ứng cử viên đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên)
7. Quản lý hệ thống hạ tầng KT, Quản lý chất lượng, an toàn LĐ, VS môi trường, nghiệm thu bàn giao công trình: số lượng 01; yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Quản lý đất đai, Quản lý xây dựng. (Ưu tiên ứng cử viên đã tham gia QLDA nhóm A từ 3 năm trở lên)

III. Hình thức tuyển dụng: Bằng hình thức xét tuyển.

IV. Hồ sơ dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại văn bản theo đường link http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195479).

V. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại: Phòng Hành chính – Tổ chức, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Địa chỉ: Thôn 10, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.
Hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/4/2019 đến ngày 05/5/2019
Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp phòng Hành chính – Tổ chức, Ban QLDA, điện thoại, fax: 04.33688371.

Nguồn tin: tuyendung.vnu.edu.vn