Ban quản lý Khu kinh tế An Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

01/08/2017

Ban quản lý Khu kinh tế An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 làm việc tại Trung tâm Đầu tư phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu, trong đó:

– Quản lý hệ thống xử lý nước thải tập trung: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán – văn thư hành chính: 01 chỉ tiêu.

– Nhân viên phân tích mẫu: 01 chỉ tiêu.

– Đội trưởng vận hành hệ thống xử lý: 01 chỉ tiêu.

– Nhân viên vận hành hệ thống xử lý: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp và xét tuyển.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

4. Hạn nhận hồ sơ tuyển dụng: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2017 , tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế An Giang, số 45 Nguyễn Văn Cưng – Phường Mỹ Long – Thành phố Long Xuyên – An Giang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1 2

3 4 5

Nguồn tin: bqlkkt.angiang.gov.vn