Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng

05/02/2018

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Cơ sở Đảng – Đảng viên như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 22/02/2017

Địa điểm: tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Số 06 Trần Hưng Đạo – Nha Trang – Khánh Hòa.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB-427-1 TB-427-2 TB-427-3

Nguồn tin: tinhuykhanhhoa.vn