Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long

28/12/2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long như sau:

TB 2211 copy

TB 2212 copy TB 2213 copy

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn