Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo

18/12/2017

Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng như sau:

I. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN

– Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Ban;

– Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban;

– Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị, Vụ Địa phương III (làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh);

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng dự thi

– Các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Trưởng phòng tại Phòng Hành chính – Lưu trữ, Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban); Phòng Hành chính – Quản trị (Vụ Địa phương III).

– Các đồng chí đã được quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương trở lên ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại quy chế (ban hành kèm theo Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24 tháng 5 năm 2017), người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

– Tốt nghiệp đại học trở lên.

– Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

– Về trình độ ngoại ngữ: Có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung năng lực Châu âu;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;

– Sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đã là công chức và là chuyên viên trở lên; nếu là chuyên viên phải có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thi tuyển.

IIITHỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Yêu cầu về hồ sơ

– Đơn đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản kê khai tài sản;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ);

– Các văn bản của cơ quan quản lý lao động: Bản kiểm điểm đảng viên có xác nhận của cấp ủy nơi sinh hoạt đảng; Bản nhận xét, đánh giá của đảng ủy cấp trên nơi người dự thi đang công tác; Ý kiến nhận xét bằng văn bản của tập thể lãnh đạo nơi người dự thi công tác; Văn bản của cấp có thẩm quyền đang quản lý cán bộ đồng ý cho dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

– Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo trên phương tiện thông tin truyền thông (đến hết ngày 20-01-2018 theo dấu bưu điện).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức – Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội

(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại).

IVNỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Chủ đề xây dựng đề án

Sau khi thẩm định xong hồ sơ, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức gặp mặt người dự thi, quán triệt nội dung, hình thức thi; hướng dẫn viết đề án và cung cấp thông tin viết đề án theo quy định. Người dự thi sẽ có thời gian 30 ngày để xây dựng đề án, sau đó sẽ tổ chức thi bảo vệ đề án. Người dự thi chuẩn bị đề án, bản tóm tắt đề án (số lượng sẽ được thông báo sau) và slide trình chiếu powerpoint.

Nguồn tin: www.xaydungdang.org.vn