Báo Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ hợp đồng

06/09/2018

Báo Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên bảo vệ hợp đồng.

1. Yêu cầu chung:

– Nam, không quá 60 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm

2. Tiền lương, Thời gian làm việc: theo thỏa thuận

3. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/09/2018.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Trị sự, Báo Khánh Hòa. Địa chỉ: 77 Yersin, TP. Nha Trang. Điện thoại: 0258.3822019 – 0905 795 795

Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ, không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn