Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018

31/07/2018

Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam thông báo tuyển dụng 03 viên chức năm 2018, bao gồm: 01 viên chức làm công tác Kiểm kê – Bảo quản, 01 viên chức làm công tác Trưng bày – Tuyên truyền và 01 viên chức tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.

1. Đối với vị trí việc làm tại Phòng Nghiệp vụ:

+ Số lượng: 02 viên chức

(01 viên chức làm công tác Kiểm kê – Bảo quản, 01 viên chức làm công tác Trưng bày – Tuyên truyền)

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Di sản văn hóa, Bảo tàng đạt trình độ trung bình khá trở lên; có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

– Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).

– Tuổi đời: Không quá 35 tuổi.

– Có thời gian, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 03 năm (36 tháng trở lên).

2. Vị trí việc làm tại Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Số lượng: 01 viên chức

+ Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính, Luật hoặc Kinh tế đạt trình độ Trung bình khá trở lên; có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).

– Có bằng lái xe từ hạng D trở lên

– Tuổi đời: Không quá 45 tuổi.

– Có thời gian, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên.

3. Hình thức tuyển dụng:   Xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV)

– Sơ yếu lý lịch tự thuật, dán ảnh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu; CMTND hoặc Căn cước công dân;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt (có công chứng).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển;

– 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

* Lưu ý: Tất cả Hồ sơ đăng ký dự tuyển được đựng vào 01 túi hồ sơ theo quy định, ghi rõ, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc…

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 20 ngày làm việc, kể từ ngày 02/8/2018 đến hết ngày 29/8/2018.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

+ Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.35543967, 0243.5543964, đ/c Thảo 0168.2679638.

 * Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển, thông báo trúng tuyển  trên Webiste: http://baotangtuoitre.vn và gửi người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ đã ghi trên phong bì.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018
Nguồn tin: doanthanhnien.vn