Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tuyển dụng viên chức năm 2019

09/09/2019

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thông báo tuyển dụng 241 chỉ tiêu viên chức năm 2019 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: vsh.org.vn