Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2018

08/05/2018

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ CTCH: 02 người.

– Bác sĩ CĐHA: 02 người.

– Bác sĩ GMHS: 02 người.

– Điều dưỡng: 22 người.

– Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ 13h30-16h, đủ 20 ngày làm việc kể từ ngày 21/05/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện. Số 929 Trần Hưng Đạo – Phường 1 – Quận 5 – TP Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

111

Screen_Shot_2018-05-08_at_1.37

Nguồn tin: www.bvctch.vn