Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017

13/07/2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017  như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 Bác sĩ đa khoa.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên môn).

3. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 4/8/2017.

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Xóm 12 – Đà Sơn – Đô Lương – Nghệ An.

 *** Chi tiết thông báo như sau:

BVDK+Do+Luong0004

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn