Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức

30/12/2017

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa: 02 người.

– Cử nhân xét nghiệm đại học: 01 người.

– Cử nhân điều dưỡng đại học: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (Kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên môn).

3. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 29/01/2018.

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Xóm 12 – Đà Sơn – Đô Lương – Nghệ An.

 *** Chi tiết thông báo như sau:

Do Luong

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn