Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

14/03/2018

Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017 số 951/KH-BV ngày 18/12/2017 đã được Sở Y tế Quảng Bình thẩm định, phê duyệt. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 22 viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên vào làm việc ở 15 vị trí việc làm tại các khoa, phòng của Bệnh viện.

Số lượng viên chức và chức danh nghề nghiệp tương ứng cần tuyển theo từng vị trí việc làm xem tại Phụ lục số 2 kèm theo Kế hoạch số 951/KH-BV ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Quảng Bình và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

3. Hồ sơ đăng ký‎ dự tuyển:

Một thí sinh chỉ đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm.

– Mổi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, thành phần 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

(Khi đến nộp Hồ sơ thí sinh liên hệ với Tổ thu hồ sơ để có hướng dẫn cụ thể)

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì ngoài thành phần hồ sơ theo quy định phải nộp thêm bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

+ Ba phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ;

+ 04 ảnh 4 x 6 (Ảnh màu, kiểu chứng minh thư nhân dân; có ghi họ, tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh) và đựng trong 1 phong bì.

– Hồ sơ dự tuyển được đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm (ngoài bì có ghi rõ mã số, hạng chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm dự tuyển; ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có ở trong hồ sơ).

4. Hình thức tuyển dụng:Xét tuyển.

5. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2018 đến hết ngày 28/3/2018; buổi sáng từ 7h30- 11h30; buổi chiều từ 13h00 -17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy (Địa chỉ: Số 11, Đường Lý Thường Kiệt, Tổ dân phố Xuân Giang – TT Kiến Giang – Huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình).

Lưu ý: Người tham gia dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ; hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

6. Thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển:Sẽ có thông báo cụ thể sau.

7. Lệ phí dự tuyển:500.000 đồng/01 thí sinh.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ; số điện thoại: 0232.3964810./.

Nguồn tin: dakhoalethuy.org.vn