Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức

10/07/2019

Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Khu vực chuyên môn: 08 chỉ tiêu.

– Khu vực quản lý, hành chính: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 06/08/2019, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm: Văn thư phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn