Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

14/10/2016

1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người

– Bác sĩ đa khoa: 03 người.
– Cử nhân X N: 02 người.
– KTV  X N: 01 người.
– KTV  X Q: 01 người.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Lệ phí xét tuyển:
– Hồ sơ: 10.000đ/bộ.
– Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/thí sinh.
4.Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016.
5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 09/11/2016.
– Phát hành và nhận hồ sơ trong giờ hành chính tại Phòng Hành chánh – Tổ chức – Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn.
– Địa chỉ số 32/7A, Khu 7 – Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
– Điện thoại: 0703.770.331
– ĐTDĐ: 0917139629 (Cần Phòng TCCB)
Nguồn tin: bvto.vinhlong.gov.vn