Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2017

29/12/2017

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian, thời hạn thu nhận hồ sơ: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 26/01/2018; buổi sáng từ 7h00 – 11h30; buổi chiều từ 13h30 – 17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Lưu ý: Người tham gia dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, hồ sơ dự tuyển không trả lại.

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, điện thoại: 0916782756.

** Chi tiết Kế hoạch như sau:

KH 991 BVDK Bac Quang Binh-1

KH 991 BVDK Bac Quang Binh-2 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-3 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-4

KH 991 BVDK Bac Quang Binh-5 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-6 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-7

KH 991 BVDK Bac Quang Binh-8 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-9 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-10 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-11 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-12

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KH 991 BVDK Bac Quang Binh-13 KH 991 BVDK Bac Quang Binh-14

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn