Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng năm 2018

06/06/2018

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng năm 2018 như sau:

BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả-1 BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả-2 BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả-3

Nguồn tin: www.hmu.edu.vn