Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

05/05/2018

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau:

* Vị trí tuyển dụng:

– 27 Bác sĩ (20 Đa khoa, 02 Gây mê hồi sức, 02 Chẩn đoán hình ảnh, 01 Răng Hàm Mặt, 02 Phục hồi chức năng).

– 02 Cử nhân Điều dưỡng.

– 01 Cử nhân Hộ sinh.

– 01 Cao đẳng Hộ sinh.

– 02 Cao đẳng Phục hồi chức năng.

– 02 Dược sĩ Cao đẳng.

– 01 Cử nhân Xét nghiệm.

– 01 Cao đẳng Xét nghiệm.

– 01 Cử nhân kế toán.

– 01 Cao đẳng Kế toán.

– 03 Cử nhân Công nghệ thông tin.

* Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 25/5/2018.

Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp từ người tham gia dự tuyển.

* Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện ĐKKV Định Quán.

ĐT: 0251.3613297

* Địa chỉ: ấp Hiệp Quyết, TT.Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Nguồn tin: Báo Đồng Nai