Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

05/05/2018

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 người, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa: 30 người.

– Cao đẳng Điều dưỡng: 20 người.

– Hộ sinh cao đẳng: 05 người.

– Dược sĩ Đại học/sau đại học: 02 người.

– Kỹ thuật viên Cao đẳng/Cử nhân gây mê hồi sức: 02 người.

– Kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm: 02 người.

– Kỹ thuật viên X quang: 03 người.

– Thư ký Y khoa: 02 người.

– Kỹ sư tin học: 02 người.

– Kỹ sư điện lạnh: 01 người.

– Kỹ sư/Kỹ sư cao đẳng ngành Điện-Điện tử: 01 người.

– Kế toán cao đẳng: 02 người.

– Hộ lý: 06 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 02/05/2018 đến hết ngày 17/05/2018.

– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3

Nguồn tin: www.benhvienlongkhanh.vn