Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

28/06/2018

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau:

– Vị trí tuyển dụng:

+ Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa: 23 người.

+ Cử nhân điều dưỡng: 04 người.

+ Cử nhân Hộ sinh: 01 người.

+ Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành hình ảnh Y học: 02 người.

+ Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: 02 người.

+ Cử nhân Xét nghiệm: 01 người.

+ Cao đẳng Điều dưỡng: 02 người.

+ Cao đẳng Điều dưỡng có chứng chỉ kỹ thuật VLTL – PHCN: 01 người.

+ Cao đẳng Điều dưỡng có chứng chỉ kỹ thuật bó bột: 03 người.

+ Hộ lý: 03 người.

– Ưu tiên trường Đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Huế, Trường Đại học Y Tây Nguyên, Trường Đại học Y Cần Thơ.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/06/2018 đến hết ngày 20/07/2018, tại phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.

– Điện thoại liên lạc02513.525875.

Nguồn tin: Báo Đồng Nai