Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

10/07/2019

Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí khám bệnh, chữa bệnh: 04 chỉ tiêu.

– Vị trí chăm sóc bệnh nhân: 09 chỉ tiêu.

– Vị trí Dược: 02 chỉ tiêu.

– Vị trí xét nghiệm: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí Chẩn đoán hình ảnh: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/07/2019 đến ngày 22/08//2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Số 38 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn