Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

13/08/2019

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 bác sĩ đa khoa.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/08/2019 đến hết ngày 11/09/2019.

– Địa điểm: Cơ quan Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: soyte.hatinh.gov.vn