Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018

28/12/2018

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí khám, chữa bệnh: 15 người.

– Vị trí chăm sóc bệnh nhân: 68 người.

– Vị trí Xét nghiệm: 06 người.

– Vị trí chẩn đoán hình ảnh: 03 người.

– Vị trí gây mê hồi sức: 01 trung cấp y có chứng chỉ Kỹ thuật viên gây mê hồi sức.

– Vị trí dược: 07 người.

– Vị trí kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 bác sĩ y học dự phòng có chứng chỉ đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Vị trí phụ trách công tác kế hoạch: 01 Bác sĩ Y học dự phòng.

– Vị trí tổ chức nhân sự: 02 Thạc sĩ quản lý kinh tế.

– Vị trí Quản lý vật tư, thiết bị Y tế: 01 Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử.

– Vị trí Kế toán: 04 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 25/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

01 02

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn