Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng

24/01/2019

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao tuyen dung thang 1 - 2019

Nguồn tin: ninhthuan.gov.vn