Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển viên chức năm 2017

15/06/2017

Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới thông báo tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 như sau:

I. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu, trong đó:

1. Kế toán viên:                                                                        01

2. Viên chức hành chính:                                                           01

3. Kỷ sư hạng III ngành Công nghệ kỷ thuật môi trường:               01

4. Điều dưỡng hạng IV ngành Điều dưỡng đa khoa:                       20

5. Điều dưỡng hạng IV ngành Điều dưỡng Nha khoa:                     01

6. Điều dưỡng hạng IV ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức:             03

7. Dược hạng IV:                                                                       06

8. Kỷ thuật Y hạng IV ngành Kỷ thuật Hình ảnh y học:                    03

9. Kỷ thuật hạng IV ngành Kỷ thuật Xét nghiệm hạng IV:                04

10. Kỷ thuật hạng IV ngành KT Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng:  03

11. Hộ sinh hạng IV:                                                                  02

12. Kế toán viên trung cấp:                                                         01

13. Y sĩ hạng IV ngành Y sĩ Y học cổ truyền:                                 01

14. Nhân viên công tác xã hội:                                                    02

15. Y sĩ hạng IV ngành Y sĩ đa khoa:                                            03

II. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển

III. Lệ phí đăng ký xét tuyển:  260.000đ/người.

IV. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

+ Đang truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2017 (sáng từ 7giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày).

– Địa điểm:  Tại phòng Hành chính quản trị – Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới.

– Địa chỉ: 178 Đường Lê Lợi, Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc (Tầng 1- Nhà điều hành) của Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, điện thoại: 0232.3822185; đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình.

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn