Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017

24/06/2017

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

I. Số lượng, ngạch tuyển dụng: Tổng số gồm 30 chỉ tiêu biên chế bao gồm các ngạch sau:

1. Bác sĩ đa khoa: 10

2. Điều dưỡng Cao đẳng đa khoa: 15

3. Điều dưỡng Cao đẳng chuyên ngành GMHS: 01

4. Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học : 01

5. Cử nhân Xét nghiệm y học: 01

6. Kỹ sư Công nghệ thông tin (trình độ Thạc sỹ Chuyên ngành khoa học máy tính): 01

7. Cử nhân Quản trị kinh doanh : 01

II. Nguyên tắc tuyển dụng :

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Đảm bảo tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm.

– Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định tại điều 10, khoản 2 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

III. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Là công dân Việt Nam, có điều kiện tự lo nơi ở để yên tâm công tác lâu dài tại Bệnh viện.

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ ngạch tuyển dụng.

– Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng.

– Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự  đang chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, bị quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh để chữa bệnh, cai nghiện hoặc phục hồi nhân phẩm…)

 IV. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Nội dung xét tuyển viên chức.

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về kiến thức, trình độ chuyên môn, hiểu biết của người dự tuyển (Hội đồng sẽ lựa chọn hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tay nghề phù hợp với từng ngạch dự tuyển).

2. Cách tính điểm.

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

3. Xác định người trúng tuyển.

* Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng đơn vị.

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên này thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

V. Yêu cầu hồ sơ, đăng ký đơn vị dự tuyển:

* Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin dự thi tuyển (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch: có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi công tác, học tập. (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

3. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận , huyện trở lên cấp (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

4. Bản sao giấy khai sinh.

5. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn và bảng điểm thi tốt nghiệp.

6. Bản sao sổ học tập hoặc phiếu điểm.

7. Bản sao các chứng chỉ: ngoại ngữ, tin học, các chứng chỉ khác (nếu có).

8. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

9. Hai phong bì, tem; 2 ảnh cỡ 3×4.

* Đăng ký đơn vị dự tuyển: Thí sinh lựa chọn, đăng ký dự tuyển vào một trong các đơn vị sau: (Có bảng chỉ tiêu của các đơn vị kèm theo).

VI. Lệ phí tuyển dụng:

– Lệ phí xét tuyển: Sau khi có số lượng hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự thi, Bệnh viện sẽ thông báo mức lệ phí theo quy định hiện hành.

Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện.

VII. Thời gian thực hiện:

– Thông báo tuyển dụng trên Báo Thái Nguyên 02 số liên tiếp (các ngày 26, 27/06/2017); thông báo chi tiết tại phòng Tổ chức cán bộ và trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên theo địa chỉ: bvdktuthainguyen.gov.vn

– Nhận hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện: Từ 7h00 ngày 26/06/2017 đến 17h00 ngày 21/7/2017 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

– Thẩm định hồ sơ của thí sinh dự tuyển: Từ ngày 22/07/2017 đến 26/7/2017

– Tập trung thí sinh: 15h ngày 31/7/2017 tại hội trường A của Bệnh viện để nghe phổ biến những vấn đề liên quan đến tuyển dụng và chỉnh sửa các thông tin cá nhân tại danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại phòng tổ chức cán bộ.

– Nộp tiền lệ phí dự tuyển tại Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện và nhận tài liệu ôn thi: Từ ngày 31/7/2017 đến 15/8/2015.

– Tập trung thí sinh thông báo danh sách chính thức dự tuyển và địa điểm dự tuyển các ngạch cũng như các nội dung liên quan khác: 15h ngày 21/8/2017 tại Hội trường A của Bệnh viện

– Tổ chức phỏng vấn và thực hành tay nghề (tùy theo từng ngạch): Từ ngày 23/8/2017 đến 27/8/2017.

– Tổ chức xét tuyển: từ 28/8/2017 đến 01/9/2017.

– Thông báo kết quả xét tuyển, tiếp nhận đơn phúc tra, tổ chức phúc tra: Từ ngày 05/9/2017 đến 22/9/2017.

– Báo cáo Bộ Y tế kết quả xét tuyển viên chức 2017: Trước ngày 30/9/2017

* Chú ý: Bệnh viện không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển./.

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

TT Đơn vị tuyển dụng Chức danh tuyển dụng
Bác sĩ hạng III (V.08.01.03) Bác sỹ đa khoa Kỹ thuật Y hạng III (V.08.07.18) Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13) Kỹ sư hạng III (V.05.02.07) Kỹ sư CNTT

(trình độ Thạc sỹ chuyên ngành khoa học máy tính)

Chuyên viên (01.003)           (Cử nhân Quản trị kinh doanh)
CN Kỹ thuật hình ảnh y học CN xét nghiệm y học Điều dưỡng cao đẳng Điều dưỡng cao đẳng GMHS
1 Nội Tiêu hóa- Tiết niệu 1
2 Nội tiết – Hô hấp 1
3 Lão khoa – BVSK 2 1
4 Cơ -xương-khớp 1 1
5 Huyết học lâm sàng 1
6 Thần kinh 1 2
7 Hồi sức tích cực chống độc 1 1
8 Cấp cứu 1 1
9 Khoa Vi sinh
10 Gây mê hồi sức 1 2 1
11 Chấn thương chỉnh hình 1
12 Ngoại Tiêu hóa-Gan mật 1
13 Ngoại Tiết niệu 1
14 Chẩn đoán hình ảnh 2 1
15 Thăm dò chức năng 1
16 Trung tâm HH-TM 1
17 KCB theo yêu cầu 1
18 Phòng HCQT 1
19 Phòng Công nghệ thông tin 1
10 1 1 15 1 1 1

Nguồn tin: bvdktuthainguyen.gov.vn