Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

26/09/2017

Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu trên 17 vị trí việc làm.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đồng/người.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 9/10/1017.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

*** Chi tiết thông báo như sau:

294-TB-BVTH-1 294-TB-BVTH-2

271-KH-BVTH-1

271-KH-BVTH-2 271-KH-BVTH-3 271-KH-BVTH-4

271-KH-BVTH-5 271-KH-BVTH-6 271-KH-BVTH-7 271-KH-BVTH-8

271-KH-BVTH-9 271-KH-BVTH-10 271-KH-BVTH-11 271-KH-BVTH-12

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

271-KH-BVTH-13 271-KH-BVTH-14 271-KH-BVTH-15

Nguồn tin: syt.quangbinh.gov.vn