Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

01/11/2016

thongbaotuyendung2016-page-001 thongbaotuyendung2016-page-002 thongbaotuyendung2016-page-003

Nguồn tin: bvdktinh.vinhlong.gov.vn