Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tuyển dụng bác sĩ năm 2020

06/01/2020

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau:

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tuyển dụng bác sĩ năm 2020

Nguồn tin: bvxanhpon.vn