Bệnh viện Da liễu TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

07/11/2018

Bệnh viện Da liễu TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 viên chức, trong đó:

– Bác sĩ (hạng III): 07 người.

– Dược sĩ (hạng III): 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 04/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Da liễu TP.Đà Nẵng, 91 Dũng sĩ Thanh Khê – Thanh Khê Tây – Thanh Khê – Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

326-1

326-2 326-3 326-4

326-5

285-01 285-02

285-03 285-04 285-05 285-06 285-07 285-08

Nguồn tin: dalieudanang.com