Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động

11/08/2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

I/ Số lượng Hợp đồng cần tuyển dụng: 70 người

– Bác sĩ (Hạng III) : 20 người
– Bác sĩ y học dự phòng (Hạng III) : 01 người
– Điều dưỡng (Hạng IV): 20 người
– Kỹ thuật Y (Hạng IV): 09 người
– Hộ sinh (Hạng IV) : 01 người
– Hộ lý : 10 người
– Dược sĩ (Hạng III): 01 người
– Dược : 04 người
– Kế toán viên : 01 người
– Kỹ thuật viên (Hạng IV): 01 người
– Kỹ sư (Hạng III): 02 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và phỏng vấn

3. Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ: Bắt đầu ngày 11/8/2017 đến kết thúc vào lúc 17h ngày 17/08/2017.

Chi tiết thông báo tuyển dụng:

Thông-báo_Page_1

Thông-báo_Page_2 Thông-báo_Page_3

Bảng mô tả vị trí việc làm(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_01 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_02 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_03

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_04 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_05 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_06

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_07 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_08 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_09

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_10 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_11 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_12

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_13 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_14 Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_15

Bảng-mô-tả-kèm-TB_Page_16

Nguồn tin: dananghospital.org.vn