Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tuyển dụng bác sĩ năm 2017

03/08/2017

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định 1274/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế với chức năng nhiệm vụ Đào tạo, Nghiên cứu và Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để đáp ứng nguồn nhân lực cho công việc hiện nay, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện

Theo hình thức: Xét tuyển.

Thời gian tiến hành xét tuyển cụ thể như sau:
– Từ ngày 29/7/2017 đến 15/8/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển.
– Từ ngày 16/8/2017 đến 20/8/2017: Phỏng vấn và xét tuyển.

*** Chi tiết thông báo như sau:

thongbaotuyendungbacsi-tmh-1 thongbaotuyendungbacsi-tmh-2

Nguồn tin: hpmu.edu.vn