Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2018

06/12/2018

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-CYT ngày 7/11/2018 của Cục trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện GTVT Nha Trang năm 2018;

Bệnh viện GTVT Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 viên chức.

Cơ cấu tuyển dụng:

TT

Vị trí việc làm

Mã chức danh nghề nghiệp tuyển dụng

Số lượng (người)

1   Bác sĩ hạng III V.08.01.03 11
2   Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 01
3   Dược sĩ hạng III V.08.08.07 01
4   Y sĩ hạng IV V.08.03.07 04
5   Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 02
6   Kế toán viên 06.031 01

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 6/12/2018 đến hết ngày 4/1/2019, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện GTVT Nha Trang. Địa chỉ: Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa; Số điện thoại liên hệ: 0258.3890079.

Mọi thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang.

Thời gian phỏng vấn, sát hạch đơn vị sẽ có thông báo cụ thể cho từng ứng viên.

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn