Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức

02/02/2018

Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ định hướng chuẩn đoán hình ảnh và định hướng chuyên khoa mắt.

– 01 Kế toán Đại học.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: trong giờ hành chính, từ ngày 24/01/2018 đến hết ngày 02/03/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, Số 38 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB tuyển dụngBV MẮt-1 TB tuyển dụngBV MẮt-2

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn