Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng

08/06/2017

Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang tuyển dụng:

– 2 Bác sĩ đa khoa.

– 1 Kỹ thuật viên răng.

* Ưu tiên: Bác sĩ có văn bằng hệ chính quy, có định hướng chuyên khoa và Chứng chỉ hành nghề.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TBTuyendung

Nguồn tin: bvmattmhrhm.vn