Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

05/10/2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Điều dưỡng T10/ 2018 như sau:

tuyen dung dieu duong t102018

Nguồn tin: bvnguyentriphuong.com.vn