Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Tháng 11/2018

03/11/2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Tháng 11/2018 như sau:

thong bao tuyen dung 11 2018

Nguồn tin: bvnguyentriphuong.com.vn