Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

30/11/2019

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 293 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:30 ngày kể từ ngày 29/11/2019 đến ngày 28/12/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Số 01 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 028.35101 476

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Hướng dẫn khai phiếu đăng ký

Nguồn tin: bvndgiadinh.org.vn