Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

08/05/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau:

– Cử nhân tâm lý: 02 người.

– Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin: 02 người.

– Kỹ thuật viên thính học: 02 người.

– Văn thư lưu trữ: 01 người.

* Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 03/05/2018 đến 16 giờ ngày 31/05/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB TD 3-5-18_001

Nguồn tin: www.benhviennhi.org.vn