Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

08/05/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Bác sĩ hạng III: 121 người.

– Dược sĩ hạng III: 07 người.

– Dược sĩ hạng IV: 06 người.

– Điều dưỡng hạng III: 96 người.

– Điều dưỡng hạng IV: 154 người.

– Kỹ thuật Y hạng III: 14 người.

– Kỹ thuật Y hạng IV: 31 người.

– Chuyên viên: 10 người.

– Cán sự: 01 người.

– Kế toán viên: 03 người.

– Kế toán viên (Cao đẳng): 09 người.

– Kỹ sư hạng III: 08 người.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 01 người.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/05/2018 đến ngày 05/06/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB xet tuyen vien chuc_001

TB xet tuyen vien chuc_002a

TB xet tuyen vien chuc_004

Nguồn tin: www.benhviennhi.org.vn