Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

31/01/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 Thư ký Y khoa như sau:

Scannable Document on Jan 17, 2018 at 9_21_59 AM

Nguồn tin: benhviennhi.org.vn