Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

30/10/2017

Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa: 09 chỉ tiêu.

– Cao đẳng điều dưỡng: 04 chỉ tiêu.

– Dược sĩ: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 24/11/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau: 

1509325977Scan-1

1509325977Scan-2 1509325977Scan-3

1509325977Scan-4 1509325977Scan-5

Nguồn tin: www.nhidongcantho.org.vn