Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ tuyển dụng

28/03/2017

Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ tuyển dụng như sau:

[slideshare id=74806878&doc=bnhvinnhingtp-170410101352&type=d]

Nguồn tin: nhidongcantho.org.vn