Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động năm 2019

21/10/2019

Căn cứ Công văn số 8263/CV-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuật Kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Nhi;

Căn cứ Công văn số 13565/UBND-THKH ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung điều kiện tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Nhi năm 2019;

Căn cứ Phương án xét tuyển số 957/PA-BVN ngày 09/10/2019 của Giám đốc bệnh viện Nhi;

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Thông báo tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng.

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng cụ thể

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo Nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp trong thời gian 6 tháng;

– Giấy chứng nhận ưu tin (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh màu 4×6; 02 phong bì dán tem ghi họ, tên và địa chỉ liên lạc.

Về trình độ ngoại ngữ:

Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại

– Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiến dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại

– Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiến dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

Đối với viên chức khối hành chính

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại

– Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiến dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên, kế toán viên, kế toán cao đẳng;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại

– Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiến dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí kế toán trung cấp, cán sự, nhân viên.

Về trình độ tin học:

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

* Về tiêu chuẩn trình độ và các điều kiện khác:

– Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm

Số người làm việc cần tuyển dụng: 423 người, trong đó:

Số lượng người làm việc gắn với hoạt động nghề nghiệp là: 367 người.

– DS hạng III: 02 người;

– DS hạng IV: 10 người, yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp dược trở lên;

– Điều dưỡng hạng III: 19 người, Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điều dưỡng;

– Điều dưỡng hạng IV: 301 người, Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp Y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng theo quy định;

– Kỹ thuật viên hạng III: 17 người, yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc; Tốt nghiệp đại học Tâm lý giáo dục, Giáo dục đặc biệt; nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định;

– Kỹ thuật viên hạng IV: 18 người, yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc; nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

Số lượng người làm việc gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ là: 50 người.

Chuyên viên: 15 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin: 05 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Khoa học quản lý: 01 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học CNKT điện, điện tử: 02 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Công tác xã hội: 02 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Luật: 02 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công trình: 01 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Hóa học: 01 người

– Yêu cầu tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh: 01 người.

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, kế toán: 35 người

– Kế toán viên: 34 người

– Kế toán TH: 01 người.

Số Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 06 người.

– Lái xe: 02 người;

– Bảo vệ: 01 người;

– Hộ lý: 02 người;

– Sữa chữa điện, nước, bảo trì thiết bị y tế: 01 người.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu (hồ sơ) đăng ký dự tuyển

Thời hạn: 30 ngày, kể từ ngày đăng tải trên thông tin đại chúng

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 5 nhà số 1 (nhà A), Quang Trung 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

4. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

Hình thức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn

Nội dung: Nội dung ôn tập được thông báo trên Website của Bệnh viện Nhi.

Thời gian: Tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 7 nhà số 1 (nhà A) Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

Nguồn tin: tph.vn