Bệnh Viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

05/09/2017

Bệnh Viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu.

2. Thời gian phát hành, hướng dẫn và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 18/9/2017 đến 13/10/2017 trong giờ hành chính.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:

290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-1

290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-2 290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-3

290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-4 290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-5

290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-6 290_01-Ke-hoach-xet-tuyen-vien-chuc-2017-7** Tài liệu đính kèm: Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: phusannhidanang.org.vn